بانگ
{$sepehr_media_18479_800_600}

بانگاثری از: خشایار پارسا
نوازنده: کارن کیهانی (سنتور)، امیرحسن امیرشریفی (تار)، پاشا هنجی (نی)، کریم قربانی (ویلن‌سل)، کسری صادقی (عود)، امیر رضا ابراهیم نسب (کمانچه)، فرید صادقی (بم تار)، فریبرز نجفی تبار (دهل)
ناظر ضبط: علیرضا شیبانی
صدابردار: پژمان بلورچی
ناشر: نوای مهرنواز آریایی